meer vrijheid in
creativiteit

De Luchtzuiverende Gevelsteen

Alle informatie is terug te vinden op de pagina van de informatiemap

Nieuwe bouwsteen met TioCem®-cement haalt schadelijke stikstofdioxide uit de lucht. BIA Beton introduceert de luchtzuiverende gevelsteen: BIA Clear. De toplaag van deze innovatieve bouwsteen is samengesteld uit TioCem®, een cement dat nanodeeltjes titaanoxide bevat. Zo worden schadelijke stoffen uit de lucht gehaald. BIA Beton bouwt daarmee aan een schone en zuivere leefomgeving.

De luchtzuiverende gevelsteen filtert schadelijke stikstofdioxide uit de lucht. De oppervlaktelaag van de BIA Clear is samengesteld op basis van TioCem® – een wit cement van ENCI – dat nanodeeltjes titaandioxide bevat. Die zorgen voor de afbraak van schadelijke stoffen in de lucht. Het titaandioxide in het TioCem®-cement gedraagt zich namelijk als een fotokatalysator. Het afbraakproces wordt geactiveerd door licht in de vorm van UV-stralen en vindt plaats aan de oppervlaktelaag van de gevelsteen.

Voordelen

De belangrijkste voordelen van BIA Clear

  • BIA Clear heeft een luchtzuiverend en reinigend effect
  • breekt stikstof in de lucht af
  • voorkomt vuilaanhechting
  • heeft een duurzame, regeneratieve werking
  • wordt volgens strenge kwaliteitsnormen geproduceerd
  • bevat TiO2 in nanocristalinevorm
  • BIA Clear-gevelstenen zijn toe te passen zoals gewone gevelstenen

 

De Luchtzuiverende Gevelsteen

Fotokatalytische werking

Fotokatalyse is een natuurlijk fenomeen waarbij een substantie – fotokatalysator genoemd – de snelheid van een chemische reactie verhoogt dankzij de inwerking van het licht. Door de energie van het licht genereren fotokatalysators zogenaamde reactieven die door oxi-reductie organische en anorganische substanties afbreken.

De aanwezigheid van de nanodeeltjes titaandioxide in de oppervlaktelaag van BIA Clear zorgt ervoor dat anorganische en organische stoffen door fotokatalytische reactie worden afgebroken. De combinatie van titaandioxide met de UV-stralen van het zonlicht stelt een natuurlijk oxidatieproces in werking. Het titaandioxide speelt hierbij de rol van katalysator die het ‘reactieprocédé’ eindeloos kan herhalen.

De Luchtzuiverende Gevelsteen

Zuiverende eigenschappen

Bij zonnig weer kan de lucht door fotokatalyse voor 90 procent gezuiverd worden van stikstofoxiden, aldehyde, benzol en chlooraromaten. Bij bewolkt is het 70 percent. De oppervlaktelaag van BIA Clear zorgt voor de afbraak van NOX door de geïntegreerde fotokatalyse. De fotokatalytische oxidatie van NOX naar NO3- wordt geactiveerd door het licht en vindt dus enkel plaats aan de oppervlakte. De snelheid van dit proces hangt af van de lichtsterkte en de wind, waarbij natuurlijk daglicht volstaat voor een fotokatalytische reactie.

Naast de afbraak van organische en anorganische stoffen in de lucht zorgt de toepassing van BIA Clear ook voor schonere oppervlakken. Door de afbraak in de lucht zullen organische en anorganische stoffen zich minder snel vastzetten op het betonoppervlak.

De Luchtzuiverende Gevelsteen

Deze site maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om het gebruiksgemak van de site te verbeteren, statistieken bij te kunnen houden en inzicht te krijgen in het bezoek gedrag. Je leest hier meer over in ons privacybeleid.